Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

AGRIBISNES III ALKAA

tekijä: Tuomas Palosaari Viimeisin muutos keskiviikko 10. tammikuuta 2018, 11.22

Maatalousyrittäminen vaatii jatkuvaa kehittämistä

Kolmas AgriBisnes–koulutus toteutetaan ruotsin kielellä

 Ensi maanantaina alkaa AgriBisnes III – utveckla ditt affärskunnande -koulutus maatalousyrittäjille.

- Mahtavaa, että saatiin alueen ruotsinkielisille maatalousyrittäjille oma koulutus. Osallistujia on Närpiöstä Kokkolaan, iloitsee koulutuspäällikkö Paula Kivinen.

AgriBisnes-koulutus kehittää maatalousyrittäjien liiketoiminta- ja johtamisosaamista, edistää verkostoitumista ja parantaa maatilojen kilpailukykyä. Koulutuksen toteuttavat yhteistyössä Vaasan yliopisto, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius ja Keski-Pohjanmaan aikuiskoulutus.

- Yksinkertaistaen tavoitteena on, että meillä on jatkossakin lähiruokaa ja maatalousyrityksiä. Koulutus tarjoaa tuoretta tietoa ja tutkimustuloksia liiketoiminnan eri osa-alueilta. Kouluttajat ovat pääsääntöisesti Vaasan yliopiston opettajia ja jokainen osallistuja soveltaa tietoa omaan yritykseensä.

Nyt alkava AgriBisnes on kolmas samojen toimijoiden toteuttama koulutuskokonaisuus maatalousyrittäjille ja sen sisällössä on uutuutena mm. Lean ja kiertotalous.

- Yksi osa koulutusta on Lean-ajattelutavan vieminen omaan työhön. Leanissa pyritään turhuuden poistamiseen ja omien toimintatapojen järkeistämiseen ja maatalousyrittäminen vaatii jatkuvaa kehittämistä. Tämä osio erityisesti on kiinnostanut yrittäjiä etukäteen, kertoo Kivinen.

Kaksivuotinen AgriBisnes III -  koulutus toteutetaan ruotsinkielisenä ja lähipäiviä pidetään Kokkolassa, Vaasassa ja Pietarsaaressa. Koulutukseen valitut yritykset ovat Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueelta. Koulutus alkaa maanantaina, mutta hakua jatketaan niin kauan että ryhmän 15 osallistujapaikkaa on täynnä.                                             

Koulutusohjelmaa rahoittavat Pohjanmaan ELY‐keskus, Manner‐Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014‐2020.

Lisätietoja:

Paula Kivinen, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius, paula.kivinen@chydenius.fi, 040 5148751
Mikael Hallbäck, Vaasan , mikael.hallback@uva.fi, 029 449 8289
www.chydenius.fi/agribisnes

 

AGRIBISNES III BÖRJAR

Att vara lantbruksföretagare kräver ständig utveckling

Den tredje AgriBisnes-utbildningen genomförs nu på svenska

 

Nästa måndag börjar AgriBisnes III – utveckla ditt affärskunnande utbildningen för lantbruksföretagare.

- Det är fantastiskt att vi fick en utbildning för svenskspråkiga lantbruksföretagare här i trakten. Vi har deltagare från Närpes i söder till Karleby här i norr säger utbildningchefen Paula Kivinen.

AgriBisnes III -utbildningen utvecklar lantbruksföretagarnas kunnande inom affärsverksamhet och ledarskap, främjar nätverkande och förbättrar konkurrenskraften för jordbruksföretag. Utbildningen förverkligas genom samarbete mellan Vasa universitet, Karleby universitetscenter Chydenius och Mellersta Österbottens vuxenutbildning.

- Förenklat kan man säga att målet för utbildningen är att vi i fortsättningen har närproducerad mat och lantbruksföretagare. Utbildning erbjuder ny information och forskningsresultat från affärsverksamhetens olika delområden. Utbildarna är föreläsare från Vasa universitet och varje deltagare tillämpar informationen i det egna företaget.

AgriBisnes-utbildningen som nu börjar för lantbruksföretagare är den tredje utbildningshelheten av samma aktörer och som en ny modul kommer bl.a. Lean och cirkulär ekonomi.

- En ny del av utbildningen är Lean-tänkande i det egna arbetet. Genom Lean försöker man rationalisera det egna förfaringssättet, minimera det onödiga och utvecklas hela tiden som lantbruksföretagare. Den här delen har företagarna varit mycket intresserade av på förhand berättar Kivinen.

Den två år långa utbildningen AgriBisnes III genomförs på svenska och närvarodagarna kommer att hållas i Vasa, Jakobstad och Karleby. Företagen som väljs med är från Österbotten och Mellersta Österbotten. Utbildningen börjar på måndag, vi har förlängt ansökningstiden tills vi får 15 deltagare.

Utbildningen finansieras av Österbottens NTM-central och Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2014–2020.

Mer information:

Paula Kivinen, Karleby universitetscenter Chydenius, paula.kivinen@chydenius.fi, 040 5148751
Mikael Hallbäck, Levón-institutet vid Vasa universitet, mikael.hallback@uva.fi, 029 449 8289


www.chydenius.fi/agribisnes

Jaa |